สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 296342.25247897.3316.3 %5.035032.69915311.1656.3 %5.0
รวม 296,342 247,897 16.35 % 5.0 35,033 15,311 56.29 % 5.0