สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 999298.19552258.044.7 %5.042327.21154712.152-29.3 %0.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)28750.4211934.058.5 %5.02205.8601281.8979887.2 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)109516.19264000.0-141.1 %0.039936.5933388.12116.4 %5.0
รวม 1,137,565 828,192 27.20 % 5.0 84,470 88,382 -4.63 % 0.0