สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน991333.31950975.04.1 %2.036148.917353.349679.7 %5.0
รวม 991,333 950,975 4.07 % 2.0 36,149 7,353 79.66 % 5.0