กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน2195380.31750201.920.3 %5.049749.92218269.36763.3 %5.0
รวม 2,195,380 1,750,202 20.28 % 5.0 49,750 18,269 63.28 % 5.0