กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1536921.1722247.053.0 %5.037418.343255.7791.3 %5.0
รวม 1,536,921 722,247 53.01 % 5.0 37,418 3,256 91.30 % 5.0