กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1228911.6606000.050.7 %5.037934.23819482.15648.6 %5.0
รวม 1,228,912 606,000 50.69 % 5.0 37,934 19,482 48.64 % 5.0