สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1291882.81232443.04.6 %2.047961.4818562.00861.3 %5.0
รวม 1,291,883 1,232,443 4.60 % 2.0 47,961 18,562 61.30 % 5.0