สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1883217.01351000.028.3 %5.033853.91811470.21566.1 %5.0
รวม 1,883,217 1,351,000 28.26 % 5.0 33,854 11,470 66.12 % 5.0