กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 502674.039644.098.1 %5.029664.2118202.397572.3 %5.0
รวม 502,674 9,644 98.08 % 5.0 29,664 8,202 72.35 % 5.0