กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 630923.5292117.053.7 %5.030708.5299266.298869.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน60357.21910739.082.2 %5.03646.24514.8714685.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส31289.51944.097.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก78466.2539913.31349.1 %5.03303.981701.048.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร55695.56342446.023.8 %5.05713.7998944.786583.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น81475.29751065.037.3 %5.020476.859990.8909995.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม76067.6816114.478.8 %5.03008.3398463.0839884.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา113343.6341859.87963.1 %5.04015.79981503.95962.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี46739.9924136.240291.2 %5.01712.52651.2259562.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร56269.4130384.046.0 %5.03415.7397489.6609885.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่82141.14169781.79715.0 %5.013333.05904.1869593.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา44840.4386238.086.1 %5.06891.7798122.6974998.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง80103.21123624.44970.5 %5.02773.02247.0854991.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช61509.82837392.039.2 %5.04434.1401247.83694.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน75510.184675.593.8 %5.05629.2002395.9694893.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า47067.3918758.081.4 %5.07489.51054.190685.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง105614.9694362.010.7 %5.07945.74021930.390475.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี54542.4618136.085.1 %5.01607.3301594.557563.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร223862.53504124.0-125.2 %0.08125.5898496.093.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี183931.3457488.78168.7 %5.05713.68023672.198535.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์52210.24214289.072.6 %5.01660.74196.3739988.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.54311.719799.95997.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี53640.30127384.048.9 %5.03368.46478.8819985.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย97125.59420466.4878.9 %5.04195.98896.7999978.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์34629.8793566.089.7 %5.07380.7197284.515596.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด59589.3230624.048.6 %5.011926.5693.6464894.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี63332.92220919.067.0 %5.02448.24585.5999876.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง90836.266131422.02-44.7 %0.017750.939830.1685295.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี54229.21110068.081.4 %5.01459.7454.096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 67845.6338730.400487.1 %5.02202.46824.2194862.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล38300.67215330.060.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์145988.5579962.045.2 %5.015615.9591424.190.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี62767.96176582.0-22.0 %0.02660.52533.50879.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์63428.39827338.38156.9 %5.07381.37991053.1285.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย54178.9120320.94962.5 %5.02648.7002157.9769994.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป93724.633152268.0-62.5 %0.0172621.56550.599.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี48157.772929.093.9 %5.01704.24651.6475261.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี62433.85918368.1670.6 %5.015554.76755.2595.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง76603.82860826.19120.6 %5.04507.35011241.072.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก59587.3412033.879.8 %5.05137.31981044.347979.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี43681.8918737.700280.0 %5.01180.8421.3654864.3 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี61387.52117301.02-91.1 %0.03262.14011035.568.3 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา44323.67248940.0-10.4 %0.07773.18026.099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 2140123.64866888.0-66.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์44324.48810101.6877.2 %5.04242.8999251.611594.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี44118.824822.089.1 %5.032153.941513.2924898.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี38501.69120180.03947.6 %5.03689.22320.5205191.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช109506.56294450.0-168.9 %0.04335.59961296.070.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่31765.29130129.275.2 %2.51005.8484.26499991.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง47854.7536448.023.8 %5.06910.6802168.6134997.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา44808.4311189.9975.0 %5.04626.41991749.486562.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา45746.62917360.0262.1 %5.03915.72230.58494.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา38183.8916459.2183.1 %5.01830.24333.6684981.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี32969.7628584.580174.0 %5.056755.6815.4975100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 17334.0619366.046.0 %5.0339355.84591.6694999.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ37690.71911000.070.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 32389.70918363.4843.3 %5.0111892.86990.1204899.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา110739.4119760.93982.2 %5.019407.439545.54797.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง12920.2221296.0-64.8 %0.0102580.27210.557599.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม25542.4216879.033.9 %5.0115071.3437.596599.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา15085.989050.040.0 %5.052167.598191.02699.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 43195.986487.200285.0 %5.02321.8801191.60391.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช19527.4317369.38111.1 %5.0214463.31318.2120199.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี48765.08230235.038.0 %5.07514.6396443.7244994.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี23599.69939340.0-66.7 %0.0140576.58765.4224999.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่64438.44152105.019.1 %5.03677.3801407.269588.9 %5.0
รวม 4,586,889 3,010,570 34.37 % 5.0 1,665,194 50,066 96.99 % 5.0