กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1438549.9239000.083.4 %5.097428.46110206.9789.5 %5.0
รวม 1,438,550 239,000 83.39 % 5.0 97,428 10,207 89.52 % 5.0