สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 708954.062594.099.6 %5.029389.0826895.888276.5 %5.0
รวม 708,954 2,594 99.63 % 5.0 29,389 6,896 76.54 % 5.0