สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ735283.75895000.0-21.7 %0.034735.6483863.71888.9 %5.0
รวม 735,284 895,000 -21.72 % 0.0 34,736 3,864 88.88 % 5.0