สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี716833.5556759.022.3 %5.035905.0395799.119683.8 %5.0
รวม 716,834 556,759 22.33 % 5.0 35,905 5,799 83.85 % 5.0