สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1622935.51660221.0-2.3 %0.051507.0983975.764692.3 %5.0
รวม 1,622,936 1,660,221 -2.30 % 0.0 51,507 3,976 92.28 % 5.0