สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา521106.81236000.054.7 %5.031377.6023037.274490.3 %5.0
รวม 521,107 236,000 54.71 % 5.0 31,378 3,037 90.32 % 5.0