สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1497017.82061120.8-37.7 %0.052932.8366319.088.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร95812.583031.013.3 %5.05978.12991602.545573.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 158969.898ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0424.843520.7014-728.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2114783.3374928.034.7 %5.05178.1802ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์683949.75111817.083.7 %5.01908.171527.820119.9 %5.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ112321.7865050.042.1 %5.01852.90991456.160521.4 %5.0
รวม 2,503,885 2,395,947 4.31 % 2.0 63,097 14,426 77.14 % 5.0