สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา897009.01985000.0-121.3 %0.037577.7899018.002976.0 %5.0
รวม 897,009 1,985,000 -121.29 % 0.0 37,578 9,018 76.00 % 5.0