สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1089420.11017706.06.6 %3.019680.95915867.00619.4 %5.0
รวม 1,089,420 1,017,706 6.58 % 3.0 19,681 15,867 19.38 % 5.0