สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม2150779.01776791.017.4 %5.063016.35967558.414-7.2 %0.0
รวม 2,150,779 1,776,791 17.39 % 5.0 63,016 67,558 -7.21 % 0.0