กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 2.126244E+71.9054416E+710.4 %5.0424812.38352032.3117.1 %5.0
รวม 21,262,440 19,054,416 10.38 % 5.0 424,812 352,032 17.13 % 5.0