กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ3.239211E+73.4843952E+7-7.6 %0.0513528.38417260.2518.7 %5.0
รวม 32,392,110 34,843,952 -7.57 % 0.0 513,528 417,260 18.75 % 5.0