สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข6273074.52920578.053.4 %5.052426.3226911.55548.7 %5.0
รวม 6,273,075 2,920,578 53.44 % 5.0 52,426 26,912 48.67 % 5.0