กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 839117.69485872.6942.1 %5.035320.3527731.955178.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่776959.69390192.049.8 %5.036445.89813470.19963.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน191515.98130965.6731.6 %5.015650.83377.095978.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น531679.81277855.047.7 %5.014016.944229.970769.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี710242.81154740.078.2 %5.08741.03064.564964.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา548872.63263329.052.0 %5.016433.9395593.648966.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี276717.84138948.049.8 %5.013052.081790.666586.3 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี4627310.05237000.0-13.2 %0.030218.68916499.19745.4 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่504728.97486240.03.7 %1.525454.6023384.070386.7 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี866052.88719640.016.9 %5.021434.5616887.528367.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี744894.25760611.0-2.1 %0.08886.83988224.29597.5 %3.5
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี884306.881774497.0-100.7 %0.013271.6220168.1-52.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง745910.5809569.0-8.5 %0.016287.24551.299872.1 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี970120.19297048.3169.4 %5.016024.744907.752469.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี810592.19752428.07.2 %3.516400.0516044.060163.1 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี736159.5903135.0-22.7 %0.023798.3915410.339877.3 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี6935791.09298977.0-34.1 %0.056798.278803.900484.5 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง250974.25113820.054.6 %5.010204.951605.299984.3 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน5228991.54740011.09.4 %4.533188.6919246.813572.1 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์1079319.81892851.0-75.4 %0.010497.659461.84479.9 %4.5
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี139068.84111853.019.6 %5.08271.42972768.94666.5 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา1889571.82833550.0-50.0 %0.011367.643341.095570.6 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา324569.41309594.04.6 %2.02518.4099956.7999362.0 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ1859706.32133342.0-14.7 %0.025514.5615353.14479.0 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง648880.75904392.75-39.4 %0.03015.40993950.3508-31.0 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1.764124E+73742940.578.8 %5.026450.4696037.309677.2 %5.0
รวม 50,763,296 39,663,400 21.87 % 5.0 499,265 166,860 66.58 % 5.0