กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 1502245.3931972.038.0 %5.075863.82829600.67861.0 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง84518.422154908.0-83.3 %0.021161.4591541.8592.7 %5.0
รวม 1,586,764 1,086,880 31.50 % 5.0 97,025 31,143 67.90 % 5.0