กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 761082.13385273.1949.4 %5.038262.53913523.41464.7 %5.0
รวม 761,082 385,273 49.38 % 5.0 38,263 13,523 64.66 % 5.0