สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1068904.91317998.5-23.3 %0.046882.7749648.656-5.9 %0.0
รวม 1,068,905 1,317,999 -23.30 % 0.0 46,883 49,649 -5.90 % 0.0