สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง524575.381287596.0-145.5 %0.033666.359ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 524,575 1,287,596 -145.45 % 0.0 0 0 0.00 % 0.0