กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์5102104.55730761.0-12.3 %0.048089.0713657.33671.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย68251.8271293.148-4.5 %0.075762.9221845.419497.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต143110.7263984.37155.3 %5.06131.16022743.286455.3 %5.0
รวม 5,313,467 5,866,039 -10.40 % 0.0 129,983 18,246 85.96 % 5.0