กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1352820.31205660.010.9 %5.042077.079930.472776.4 %5.0
รวม 1,352,820 1,205,660 10.88 % 5.0 42,077 9,930 76.40 % 5.0