กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 1200224.4781000.034.9 %5.047286.12123035.86751.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯไม่ครบ223000.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3869.7649ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,200,224 781,000 0.00 % 0.0 47,286 23,036 0.00 % 0.0