สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1128000.91003007.011.1 %5.053927.16426325.95751.2 %5.0
รวม 1,128,001 1,003,007 11.08 % 5.0 53,927 26,326 51.18 % 5.0