สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม814132.25580974.028.6 %5.032428.2017808.043575.9 %5.0
รวม 814,132 580,974 28.64 % 5.0 32,428 7,808 75.92 % 5.0