กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 807443.75734231.09.1 %4.541057.75813886.55966.2 %5.0
รวม 807,444 734,231 9.07 % 4.5 41,058 13,887 66.18 % 5.0