กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 672747.19469000.030.3 %5.034097.822936.021591.4 %5.0
รวม 672,747 469,000 30.29 % 5.0 34,098 2,936 91.39 % 5.0