สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 634970.81714298.0-12.5 %0.034795.0595061.686585.5 %5.0
รวม 634,971 714,298 -12.49 % 0.0 34,795 5,062 85.45 % 5.0