สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน628424.19498000.020.8 %5.034254.161767.1594.8 %5.0
รวม 628,424 498,000 20.75 % 5.0 34,254 1,767 94.84 % 5.0