สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1856292.11547424.016.6 %5.042849.35926669.58837.8 %5.0
รวม 1,856,292 1,547,424 16.64 % 5.0 42,849 26,670 37.76 % 5.0