สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1154829.3531194.054.0 %5.036746.1093123.280891.5 %5.0
รวม 1,154,829 531,194 54.00 % 5.0 36,746 3,123 91.50 % 5.0