ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน516138.16144000.072.1 %5.028735.582920.096.8 %5.0
รวม 516,138 144,000 72.10 % 5.0 28,736 920 96.80 % 5.0