สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน724443.631201371.0-65.8 %0.039791.488345.698279.0 %5.0
รวม 724,444 1,201,371 -65.83 % 0.0 39,791 8,346 79.03 % 5.0