กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง1368852.82059000.0-50.4 %0.061055.9413943.435593.5 %5.0
รวม 1,368,853 2,059,000 -50.42 % 0.0 61,056 3,943 93.54 % 5.0