กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 2397425.35007790.0-108.9 %0.079759.6820817.1573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.040895.342380.910994.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 2102791.31124788.0-21.4 %0.026211.273641.586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 3174578.0206771.0-18.4 %0.037432.6024780.517187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 171761.27356769.020.9 %5.015916.8011246.370592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10112882.26192204.0-70.3 %0.029379.262586.872191.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1185098.438194638.0-128.7 %0.015739.922084.086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1295877.844120210.0-25.4 %0.019229.8011706.741991.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1392193.922175531.0-90.4 %0.017544.672053.398988.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1479978.969142000.0-77.5 %0.022145.082240.103589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 78836.25104575.0-32.6 %0.017167.6412264.659986.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1671886.59458974.018.0 %5.016302.363116.080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1781068.21976973.05.1 %2.516992.02340.2586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18133786.88148000.0-10.6 %0.019754.822364.088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1997367.82187187.0-92.2 %0.023491.982958.900987.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2140261.89207553.0-48.0 %0.021552.0291865.11691.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2072926.16493012.0-27.5 %0.016195.52356.401985.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21123270.2251000.0-103.6 %0.027496.2915469.83480.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.033490.2032285.5193.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23192968.89102826.046.7 %5.020627.42965.899985.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24264578.91154737.041.5 %5.028598.523157.149989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25133960.09113939.014.9 %5.025904.4614771.649981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2698862.3274554.024.6 %5.027814.9392854.089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27150951.52129799.014.0 %5.023068.3913686.084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28191701.92170000.011.3 %5.023763.5613190.484486.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29264208.31114048.056.8 %5.015196.7712093.209586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3171683.56157000.08.6 %4.056681.232339.418595.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30126656.8106685.715.8 %5.021688.1993115.857485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4107879.38191610.0-77.6 %0.025138.6991786.180592.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 597988.734169794.0-73.3 %0.020754.581416.174693.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6129261.96256916.0-98.8 %0.019929.7791682.591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7133906.38122763.08.3 %4.024404.413895.089484.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8164361.72140432.014.6 %5.029424.844180.003985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9111265.27100000.010.1 %5.021828.673270.731485.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 129284.54120881.028.7 %5.02326.5601385.4055283.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 255591.00838316.031.1 %5.02454.51342.086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน54039.6820413.062.2 %5.02310.02287.2609987.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง35223.39813935.060.4 %5.02438.9399418.082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง41436.8425325.038.9 %5.02673.51646.075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02285.52389.7944982.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน51230.10220155.060.7 %5.02803.3301660.2576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 142728.60221209.050.4 %5.02024.79525.7299874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 236175.46913980.061.4 %5.02176.3601399.4559981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย35746.8420594.042.4 %5.02550.49443.0419982.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่33204.05121501.035.2 %5.02202.9102416.87981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ40247.80135774.011.1 %5.03583.6401660.57381.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน50365.46932008.036.4 %5.04050.3799412.2999989.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน57636.60932262.044.0 %5.02877.3401270.2750290.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม41922.7711063.073.6 %5.02930.3401456.084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค42772.0915300.064.2 %5.02490.0801617.575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ43296.71152394.0-21.0 %0.02484.01228.9590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา39303.10930090.023.4 %5.02741.3646.076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด43033.55122365.048.0 %5.02478.24532.078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 134080.1830090.011.7 %5.02169.4199469.6134978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 239015.82833997.012.9 %5.02692.23383.6004985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 351145.17213020.074.5 %5.02835.5801487.52182.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม57477.37917787.80169.1 %5.03410.7603570.083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 131766.986906.078.3 %5.03316.5296.8654891.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 232293.7328829.010.7 %5.03867.1902473.1569887.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ55886.989321.083.3 %5.03039.0801380.087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 136259.71115911.056.1 %5.02251.01449.872580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02209.8601372.7894983.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02262.47164.092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง44814.71929337.034.5 %5.02316.1599798.065.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01730.37603.2565.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 243495.30921684.050.1 %5.02781.47381.8714986.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ44620.2628298.081.4 %5.02232.8401532.076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี36564.89828522.022.0 %5.02713.1401427.584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02571.6802342.086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 145673.03124214.047.0 %5.02024.62186.290.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 226863.177340.072.7 %5.01738.0801264.0199984.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02733.5999458.251583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง36960.0741775.0-13.0 %0.010717.75606.7650194.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว37694.76213753.063.5 %5.02852.3999886.7489668.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง47446.78139717.016.3 %5.03074.2950.069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา41395.21132909.020.5 %5.02225.98385.0634882.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง36946.89822770.038.4 %5.02579.9399456.082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์36006.98819196.046.7 %5.01911.4399219.1840188.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร47060.53921459.054.4 %5.03136.0898410.3999986.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม54013.3217006.068.5 %5.03063.7998950.069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก36416.46114847.059.2 %5.02536.26617.575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่38874.00824471.037.1 %5.02849.6699722.074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 147549.96919289.059.4 %5.02737.95722.073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 252970.539102.026.2 %5.01521.0342.077.5 %5.0
รวม 8,218,759 10,482,195 -27.54 % 0.0 1,019,507 137,008 86.56 % 5.0