สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ1726689.31385782.019.7 %5.052332.53916834.42667.8 %5.0
รวม 1,726,689 1,385,782 19.74 % 5.0 52,333 16,834 67.83 % 5.0