สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ888109.63518032.6941.7 %5.033760.1418426.386775.0 %5.0
รวม 888,110 518,033 41.67 % 5.0 33,760 8,426 75.04 % 5.0