กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต934408.692145000.0-129.6 %0.050081.33655123.59-10.1 %0.0
รวม 934,409 2,145,000 -129.56 % 0.0 50,081 55,124 -10.07 % 0.0