สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1469767.33571278.0-143.0 %0.053927.16412790.2576.3 %5.0
รวม 1,469,767 3,571,278 -142.98 % 0.0 53,927 12,790 76.28 % 5.0