กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 1001328.01319000.0-31.7 %0.038262.5395777.084.9 %5.0
รวม 1,001,328 1,319,000 -31.73 % 0.0 38,263 5,777 84.90 % 5.0