สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 656356.25588391.010.4 %5.036880.55110053.46872.7 %5.0
รวม 656,356 588,391 10.35 % 5.0 36,881 10,053 72.74 % 5.0