กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ2537433.0217000.091.4 %5.031412.02541.091.9 %5.0
รวม 2,537,433 217,000 91.45 % 5.0 31,412 2,541 91.91 % 5.0